توانمندی ها

رویدادها، حوادث، مقالات و تازه های کولهام
تعداد آیتم ها در هر صفحه :
توانمندی های شرکت کولهام
توانمندی های شرکت کولهام

تعمیرگاه و انبار مرکزی شرکت در زمینی به مساحت 15,000 مترمربع و 3,500 مترمربع سالن سرپوشیده در سال 1382 شروع به فعالیت نموده است .

28 آذر 1396
17:12