توانمندی های شرکت کولهام

توانمندی های شرکت کولهام

توانمندی های شرکت کولهام

خلاصه

تعمیرگاه و انبار مرکزی شرکت در زمینی به مساحت 15,000 مترمربع و 3,500 مترمربع سالن سرپوشیده در سال 1382 شروع به فعالیت نموده است .

28 آذر 1396
17:12

تعمیرگاه و انبار مرکزی شرکت در زمینی به مساحت 15,000 مترمربع و 3,500 مترمربع سالن سرپوشیده در سال 1382 شروع به فعالیت نموده است .

وجود نیروهای متخصص و کادر فنی و مهندسی مجرب  در کنار سیستمهای نرم افزاری مناسب و تجهیزات مجهز و مدرن در این مجموعه نقش بسیار ارزندهای در اجرای پروژههای شرکت کولهام داشته است.
ناوگان ماشین آلات و تجهیزات شرکت کولهام با تعداد بیش از 380 دستگاه از انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و سبک و تجهیزات ساخت کارخانه های معتبر دارای پتانسیل مناسبی جهت اجرای پروژههای بزرگ میباشد همچنین وجود ماشین آلات با سایز بزرگ و قدرت مناسـب در ناوگان ماشین آلات جزو مزیتهای شرکـت کولـهام می باشد.

واحد ماشین آلات و تجهیزات با سازمان دهی و برنامه ریزی کلان و انجام اقدامات پیشگیرانه و کنترل و سرویس و نگهداری موجب راندمان مطلوب دستگاهها گردیده است که همواره در پروژههای تسریعی شرکت نقش مهمی ایفاد نمودند.