چندراهه آغار و دالان- قيركارزين

قیر کارزین ، استان فارس
کارفرما شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
مشاور شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
مدت پیمان 32 ماه (اسفند 71)
مجموع طول مسیر 35 کیلومتر

فعالیت ها و مقادیر اصلی
 
طول جاده ها 35 کیلومتر
سنگ برداری 2,320,000 متر مکعب
خاک ریزی 720,000 متر مکعب
عملیات بتنی و سنگی 60,000 متر مکعب
آسفالت 260,000 متر مربع

معرفی پروژه