ساختمان سرپرستی بانک ملی استان لرستان

خرم اباد ، استان لرستان
 
کارفرما اداره ساختمان بانک ملی ایران 
مشاور اداره ساختمان بانک ملی ایران
مدت پیمان 31 ماه  ( اردیبهشت 73)
مساحت 10,000 مترمربع
نوع اسکلت فولادی

فعالیت ها و مقادیر اصلی
 
نوع اسکلت فلزی
تعداد طبقات 7طبقه
مساحت 10,000 مترمربع
کارهای فلزی 1,340,000 کیلوگرم
بتن ریزی 7,500 مترمکعب