بندرگاه ماهیگیری سویق

شهر بندری سویق ، کشور عمان
کارفرما وزارت شیلات کشور پادشاهی عمان
مشاور Consulting Engineering Services (CES)
پیمانکار اصلی شرکت بین المللی نام آوران آب سد
پیمانکار مجری شرکت کولهام
مدت پیمان 20 ماه
طول موج شکن ها 1602 متر
طول اسکله ها 220 متر

فعالیت ها و مقادیر اصلی
 
سنگ ریزی بستر دریا و سنگ چینی 148,86 مترمربع
حجم لایروبی 535,000 مترمکعب
حجم عملیات بتنی 68,619 مترمکعب
مساحت محوطه سازی 114,520 مترمربع
پانتون اجرا شده تعداد 3 عدد